HEADER
SLIDER_main_section - FEB 2023
SLIDER_MOBILE - FEB 2023

מי אנחנו?

‘רוטשילד- צוערים לחינוך בלתי פורמלי’ היא תכנית ייחודית מטעם משרד החינוך, מינהל חברה ונוער וארגון שותפויות רוטשילד, הפועלת לשיפור החינוך בישראל על ידי טיפוח והכשרת קבוצת מנהיגות לניהול מקצועי וחיזוק ההון האנושי במערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

התכנית מיועדת לצעירים וצעירות מוכשרים ובעלי מוטיבציה, המבקשים לשלב מצוינות אקדמית ומצוינות חברתית על מנת להביא לשיפור החינוך בפריפריה החברתית והגיאוגרפית במדינת ישראל ובכך להוביל להקטנת פערים חברתיים בין הפריפריה למרכז ובין ציבורים שונים בחברה הישראלית.

התכנית מתקיימת במסגרת החלטת ממשלה – עתודות לישראל – תכנית אסטרטגית אשר שמה לה למטרה את פיתוח ההון האנושי והעתודות למנהיגי העתיד של המגזר הציבורי מתוך הבנה כי רק מנהיגים מחוללי שינוי, בעלי תרבות של שיתופי פעולה, ראיה ממלכתית וחשיבה לטווח ארוך יובילו את מדינת ישראל להתמודד עם אתגרי הליבה הניצבים לפתחה של המדינה.

תכנית ההכשרה אורכת שנה וחצי במהלכה לומדים הצוערים תואר שני באוניברסיטת חיפה ובמקביל לוקחים חלק בתכנית הכשרה. בתום תקופת ההכשרה מחויבים הבוגרים לעבודה במשרות מפתח בשלטון המקומי למשך ארבע שנים.

האם אתם מתאימים לתכנית הצוערים שלנו?

אנחנו מחפשים

מועמדים
לתואר שני

מחוייבים לשליחות
חברתית וצמצום פערים

בעלי תשוקה לעשיה משמעותית בעולם החינוך

עדיפות לתושבי
פריפריה

הטבות התכנית

תהליך הקבלה לתכנית

graph_desktop
graph_mobile_NEW

* כל שלב הינו ממיין, המועמד יקבל הודעה על מעבר/אי מעבר לשלב הבא.
* במקביל להרשמה לתכנית יש לפעול לקבלה למוסד האקדמי במסלולים הרלוונטים. הקבלה למוסד האקדמי הינה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית.

החלום שלכם מתחיל כאן!

מלאו את הפרטים והתחילו בתהליך ההרשמה

מלאו את הפרטים והתחילו בתהליך ההרשמה

ההרשמה נגמרה
ניפגש במחזור הבא